Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξ/λης - Έβρου Δικαστικό μέγαρο τκ 68 100

Τηλ.: 25510-26712
Fax.: 2551025848

Πρόεδρος: ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

www.dsaxd.gr