Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου Δικαστικό μέγαρο τκ 25 100

Τηλ.: 26910-26486
Fax.: 2691029411

Πρόεδρος: ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ