Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας Ακαδημίας 60 - τκ 106 79

Τηλ.: 210-3398131
Fax.: 2103398270

Πρόεδρος: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

www.dsa.gr