Δικηγορικοί Σύλλογοι

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης 26ης Οκτώβριου 3 τκ 54 626

Τηλ.: 2310-500882
Fax.: 231 0 55 34 44

Πρόεδρος: ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

www.dsth.gr/web/guest/home