Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Κορίνθου T.K.: 20100

Γραμματεία - Τηλ.: 27410 85464

Διεύθυνση - Τηλ.: 27410 85464 - Fax.: 27410 71512

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 27410 29713