Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Θεσσαλονίκης T.K.: 54012

Γραμματεία - Τηλ.: 2310 754933

Διεύθυνση - Τηλ.: 2310 754930 - Fax.: 2310 754931

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 2310 755910