Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Χίου T.K.: 82100

Γραμματεία - Τηλ.: 22710 44272

Διεύθυνση - Τηλ.: 22710 44270 - Fax.: 22710 44271

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 22710 44273