Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Χανιών T.K.: 73100

Γραμματεία - Τηλ.: 28210 46700

Διεύθυνση - Τηλ.: 28210 54020 - Fax.: 28210 51209

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 28210 51404