Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Νεάπολης T.K.: 72400

Γραμματεία - Τηλ.: 28410 33737

Διεύθυνση - Τηλ.: 28410 33377 - Fax.: 28410 33700

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 28410 32550