Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Ναύπλιου T.K.: 21100

Γραμματεία - Τηλ.: 27520 21284

Διεύθυνση - Τηλ.: 27520 21284 - Fax.: 27520 24031

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 27520 23330