Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Λάρισας T.K.: 41110 

Γραμματεία - Τηλ.: 2410 619905

Διεύθυνση - Τηλ.: 2410 619915 - Fax.: 2410 619907

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 2410 619913