Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΘΗΝΑ T.K.: 18110

Γραμματεία - Τηλ.: 210 4950339

Διεύθυνση - Τηλ.: 210 4957136 - Fax.: 210 4964503

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 210 4959993