Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Κομοτηνής T.K.: 69100

Γραμματεία - Τηλ.: 25310 35450

Διεύθυνση - Τηλ.: 25310 25426 - Fax.: 25310 32969

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 25310 25426