Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Κω T.K.: 85300

Γραμματεία - Τηλ.: 22420 25660

Διεύθυνση - Τηλ.: 22420 21022 - Fax.: 22420 24660

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 22420 28751