Φυλακές

Δικαστική Φυλακή Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ T.K.: 45110

Γραμματεία - Τηλ.: 26510 41513

Διεύθυνση - Τηλ.: 26510 40268 - Fax.: 26510 40757

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 26510 40194