Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Διαγαρφή Λόγω Δεκαετίας Αποφάσεις Μονομελούς Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 8)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ Β) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Γ) ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΚΤΙΡΙΟ 16 ΓΡΑΦΕΙΟ 103 Δ) ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΟ ΑΠΟ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΠΟΙΝΩΝ