Επιμελητήρια

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, 54624, Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310241668
Fax.: 2310232667

info@veth.gr