Φυλακές

Ασκα Κασσαβετειας , Αλμυρός ΑΛΜΥΡΟΣ , ΒΟΛΟΣ T.K.: 37100

Γραμματεία - Τηλ.: 24220 51233

Διεύθυνση - Τηλ.: 24220 51237 - Fax.: 24220 51377

Υπηρ. Εξωτ. Φρούρησης Φυλακών - Τηλ.: 24220 51486