Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Κυρ. Λουκάρεως 14,4ο ΥΠΟΓΕΙΟ