Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Αθηνών Κυρ. Λουκάρεως 14,4ο ΥΠΟΓΕΙΟ