Άρειος Πάγος

Άρειος Πάγος Λ. Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 10, ΑΘΗΝΑ

www.areiospagos.gr/

Αναστολές - Τηλ.: 210 6419148

Βιβλιοθήκη - Τηλ.: 210 6419118

Γραμματεία - Τηλ.: 210 6419102 - Fax.: 210 6467692

Γραμματεία Αν. Δικ. Συμ/λίου - Τηλ.: 210 6419104 - Fax.: 210 6423399

Γραμματεία Αν. Δικ. Συμ/λίου - Τηλ.: 210 6419105 - Fax.: 210 6423399

Γραμματεία Αν. Δικ. Συμ/λίου - Τηλ.: 210 6419106 - Fax.: 210 6423399

Γραμματεία Επιθ/σης - Τηλ.: 210 6419123 - Fax.: 210 6440254

Γραμματεία Πειθαρ. Συμβ. Δικαστ. - Τηλ.: 210 6419126 - Fax.: 210 6440254

Γραμματεία Υπηρεσιακών Συμ/λίων - Τηλ.: 210 6419103 - Fax.: 210 6423399

Δακτυλογράφοι - Τηλ.: 210 6419181

Επιμελητές - Τηλ.: 210 6419160

Ιδιαίτερο Γραφείο Προέδρου - Τηλ.: 210 6419363 - Fax.: 210 6433799

Ιδιαίτερο Γραφείο Προέδρου - Τηλ.: 210 6411506 - Fax.: 210 6433799

Καθαρογραφή - Τηλ.: 210 6419165 - Fax.: 210 6411504

Καθαρογραφή - Τηλ.: 210 6419140 - Fax.: 210 6411504

Καθαρογραφή - Τηλ.: 210 6419141 - Fax.: 210 6411504

Λογιστήριο - Τηλ.: 210 6419163

Ποινικό Τμήμα - Τηλ.: 210 6419129

Ποινικό Τμήμα - Τηλ.: 210 6419130

Ποινικό Τμήμα - Τηλ.: 210 6419131

Πολιτικό Τμήμα (Προδικασία) - Τηλ.: 210 6419132 - Fax.: 210 6411514

Πολιτικό Τμήμα (Προδικασία) - Τηλ.: 210 6419133 - Fax.: 210 6411514

Πολιτικό Τμήμα (Προδικασία) - Τηλ.: 210 6419134 - Fax.: 210 6411514

Πολιτικό Τμήμα (Προδικασία) - Τηλ.: 210 6419135 - Fax.: 210 6411514

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Τηλ.: 210 6419362

Προϊστάμενος Δ/νσης - Τηλ.: 210 6419368 - Fax.: 210 6467692

Προϊστάμενος Δ/νσης - Τηλ.: 210 6411502 - Fax.: 210 6467692

Πρωτόκολλο - Τηλ.: 210 6419367

Πρωτόκολλο - Τηλ.: 210 6419102