Αρειος Πάγος

Απόγραφο Ποινικής Αποφάσεως για τον Πολιτικώς Ενάγοντα Λ. Αλεξάνδρας 121, 2ος ΟΡΟΦΟΣ (ΓΡΑΦΕΙΟ 209)