Πρωτοδικείο Πειραιά

Απόδοση Γραμματίου Σκουζέ κ΄ Φίλωνος, 5ος Οροφος γρ. 523