Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ΣΤΑΔΙΟΥ 65, Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 2103247774
Fax.: 2103247994