Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Αναβολή Κατ' άρθρο 556 (Λόγοι Υγείας, Οικογενειακοί κλπ) Ποινή Φυλάκισης Μικρότερη Των 2 Ετών Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16,ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 8)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) ΑΙΤΗΣΗ Β) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Γ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ

Σχετικό αρχείο