Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Αναβολή - Αναστολή Λόγω Ρύθμισης Ν. 2408/1996, Ν. 2298/1995 Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 8)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) ΑΙΤΗΣΗ Β) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Γ) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ Ε) ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ή ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ