Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Αναβολή - Αναστολή Κατ' Άρθρο 429 Μέχρι Εκδικάσεως Εφέσεως Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16,ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 8)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:Α) ΑΙΤΗΣΗ Β) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Γ) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ