Εισαγγελία Πρωτοδικείου Αθήνας

Αναβολή - Αναστολή Άρθρου 31 Παρ. 5 Ν.3459/2006 Παρακολούθηση Προγράμματος Κατά Των Ναρκωτικών (Πρόγραμμα Υποκατάστασης) Πρώην Σχολή Ευελπίδων ,Κτίριο 16, ΥΠΟΓΕΙΟ (ΘΥΡΙΔΑ 8)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α) ΑΙΤΗΣΗ Β) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Γ) ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ