Φυλακές

Αγροτική Φυλακή Τίρυνθας, Ναύπλιο T.K.: 21 100

Γραμματεία - Τηλ.: 27520 28051

Διεύθυνση - Τηλ.: 27520 22930 - Fax.: 27520 27763