Θράκης

Θράκης Χαρ. Τρικούπη 83, Τ.Κ. 691 00 Κομοτηνή

Τηλ.: 2531022035
Fax.: 2531022035

simbkom@altecnet.gr